🌀🖖🏻•̩̩͙˚₊ Jüü Jüü x CASETiFY ₊˚•̩̩͙👌🏻🌀

💗 Land of Bliss 💗

為化解世間痛苦煩惱,Jüü Jüü Guardian Angel Bear 為此從蓮花池誕生,帶著愛愛魔法 讓浮雲世事成為在天空的彩虹,為您締造心中美麗又快樂的夢想世界 從此隨心所欲,人見人愛,花見花開

Collapsible content

Land of Bliss - 2023

Blooming Fortune - 2024